بازدید سرپرست فرمانداری از وضعیت موجود میدان دواب شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید سرپرست فرمانداری سلماس به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و شهردار سلماس  بررسی مسایل و مشکلات میدان دواب سلماس.