با حضور فرماندار و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی

بررسی مهم‌ترین مسایل و مشکلات شهرستان

بررسی مهم‌ترین  مسایل و مشکلات شهرستان
بررسی مهم‌ترین مسایل و مشکلات شهرستان با حضور فرماندار و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حضور فرماندار و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین مسایل و مشکلات شهرستان در محل دفتر فرماندار بررسی و تصمیم گیری شد.