برگزاری جلسه بررسی مسایل و‌مشکلات پروانه ساختمانی املاک فاقد سند ملکی و‌ توسعه ساخت و ساز های تحت نظارت سیستم نظام مهندسی شهرستان سلماس

برگزاری جلسه بررسی مسایل و‌مشکلات پروانه ساختمانی املاک فاقد سند ملکی و‌ توسعه ساخت و ساز های تحت نظارت سیستم نظام مهندسی شهرستان سلماس
جلسه بررسی مسایل و‌مشکلات پروانه ساختمانی املاک فاقد سند ملکی و‌ توسعه ساخت و ساز های تحت نظارت سیستم نظام مهندسی شهرستان سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه بررسی مسایل و‌مشکلات پروانه ساختمانی املاک فاقد سند ملکی و‌ توسعه ساخت و ساز های تحت نظارت سیستم نظام مهندسی شهرستان سلماس با توجه به وضعیت ساخت و سازهای شهر سلماس و درجهت ساماندهی وضعیت جلسه ای با حضور نمایندگان ارگانهای ذیربط اعم از استانی و شهرستانی جلسه ای درمحل سالن اجتماعات شهید سالمی فرمانداری برگزارشد.

فرماندار شهرستان سلماس در این جلسه با اشاره به بافت شطرنجی این شهرستان اشاره نموده ویاداورشد: درکشورمان شاید چند تا شهر بصورت شطرنجی وجودداشته که مجموعه شهرداری باحمایت سایر ادارات بتوانند درجهت حفظ ونظارت و زیبایی وتوسعه فضای سبز وعمران وابادانی تلاش نمایند.

عسگری گفت : باید درجهت حفظ وزیبایی شهر مردم نیز درکنار مجموعه خدمتگزاران بوده واگربتوانیم رضایت مردم را درجهت ارائه خدمات بدست اوریم درکارهایمان موفق خواهیم شد.

قهرمان نصیری شهردار سلماس نیز دراین جلسه  به ارائه گزارش و بیان مشکلات و مسائل موجود در ساخت و سازهای سلماس پرداختند و  مهمترین عامل در افزایش بی رویه ساخت و سازهای غیر مجاز را وجود املاک قولنامه ای و فاقد سند رسمی در بیش از 60 درصد از املاک سطح شهر که برابر مقررات امکان صدور پروانه ساختمانی مقدور نمیباشد اعلام نمودند که در ادامه اعضای حاضر به ارائه پیشنهاد و راهکار  در  جهت حل مشکل پرداختند که مقرر گردید با همکاری نهادهای ذیربط نسبت به حل مشکل اقدامات اساسی صورت گیرد.

درادامه این جلسه نمایندگان ادارات نقطه نظرات خودشان را درخصوص ساخت وسازهای ساختمانی دراین شهرستان ارائه نمودند