برف بهاری اولین روزهای اردیبهشت در سلماس

برف بهاری اولین روزهای اردیبهشت در سلماس
برف بهاری در اولین روزهای اردیبهشت ماه برخی از مناطق شهرستان سلماس را سفیدپوش کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بارش برف بهاری در برخی از مناطق  شهرستان سلماس از  صبح امروز شروع شده و ادامه دارد.

بارش برف در مناطق کوهستانی و مرکزی شهرستان باعث سفیدپوش شدن زمین شده و دمای هوا نیز در قالب مناطق  شهرستان کاهش پیدا کرده است.