معرفی ریس جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سلماس

معرفی ریس جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سلماس
ریس جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سلماس معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان سلماس، خانم ‘سعیده حلاج زاده’ به عنوان ریس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سلماس معرفی و آقای ‘ابراهیم حقیر چهرقانی’ به عنوان ریس مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تازه شهر معرفی شدند.