برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان سلماس

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان سلماس
جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان سلماس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس، جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان با حضور فرماندار و جمعی از روسای ادارات شهرستان در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

‘مرتضی اصغری’ فرماندار شهرستان سلماس با اشاره به پروژه های شاخص عمرانی شهرستان گفت: امسال ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی در این شهرستان مصوب شده است.

گفتنی است در این جلسه اعتبارات منابع سرمایه ای استان، درآمد نفت و گاز، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و 27 صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده با الویت پروژه های نیمه تمام بین دستگاه های اجرایی شهرستان توزیع شد.