بازدید فرماندار از قدامات طرح شهید سلیمانی درشهرستان سلماس

بازدید فرماندار از قدامات طرح شهید سلیمانی درشهرستان سلماس
فرماندار از قدامات طرح شهید سلیمانی درشهرستان سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مدیریت و کنترل اپیدمی کووید۱۹به شیوه محله وخانواده محور مبتنی بربرنامه  #هرخانه یک پایگاه سلامت # با نام طرح شهید سپهبدقاسم سلیمانی که از اول آذر همزمان با سراسر کشور اغاز شد
هدف کلی طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید۱۹ازطریق مشارکت مردمی علی الخصوص سفیران سلامت خانواده ومحله و هماهنگی بین بخشی میباشد.

دکتر جباری ریس شبکه وبهداشت این شهرستان درجریان بازدید عسگری فرماندار این شهرستان ازنقاهتخواههای پیش بینی شده گفت : ۱۵مرکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی،۱۱پایگاه سلامت شهری و۶۷خانه بهداشت،۱۵تیم نظارتی، کل پایگاههای بسیج شهرستان درقالب تیم حمایتی به طور جد درخصوص طرح جهت قطع زنجیره بیماری با همکاری بسیار زیادسایرارگانها فعالیت دارند.

درقالب این طرح ۳ارگان مسئولیت اصلی طرح رادارند:بسیج،شبکه بهداشت،هلال احمر بیماران مثبت توسط شبکه بهداشت شناسایی و با کمک بسیج تا۱۴روز پیگیری مداوم و متوالی انجام میگیرد ودرصورت داشتن علائم شدید ونیازبه مراقبت وویزیت تیم پزشک/پرستار به منزل وی رفته و مراقبتهای لازم راانجام میدهند، بسیج رصد وشناسایی نموده درصورت داشتن فرد مشکل دار وبیمار فورا به شبکه بهداشت اعلام نموده و تیم مراقبت وارد عمل میشوند، درصورت نیازبه انجام خدمات درسطح شهرستان اعم از پرداخت قبوض، تامین دارو،امورات بانکی و.... به دلیل انجام قرنطینه معکوس ،خدمات توسط کادربسیجی انجام میگیرد.حمایتهای مالی،معیشتی،بهداشتی نیزازسوی بسیج برای خانواده های بی بضاعت انجام می پذیرد.

درصورت نبودشرایط قرنطینه برای فردبیمار، ۳نقطه درسطح شهر باهمکاری اداره آموزش و پرورش جهت نقاهتگاه برادران وخواهران راه اندازی شده که بیماران به این مکانها انتقال داده خواهندشد.

همکاران هلال احمر باهمکاری شبکه بهداشت از اماکن عمومی وکارگاهها بازدید نموده مواردتخلف کشف ودرصورت نیاز پلمپ میگردند