معرفی ریس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان سلماس

معرفی ریس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان سلماس
ریس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان سلماس معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار این شهرستان درآئین تکریم و معارفه ریس اداره ورزش وجوانان سلماس در محل دفتر فرماندار گفت: با همکاری منابع طبیعی این شهرستان ده هکتار از،اراضی ملی واقع درجوار امامزاده برگشاد دراختیار اداره ورزش وجوانان برای استفاده ورزشکاران اتومبیل رانی وموتورسواری قرارداده شده که با مشارکت اداره ورزش وجوانان و شهرداری امکانات موردنیاز دراین مکان برای ورزشکاران برای برگزاری تمرینات ومسابقات استانی وکشوری فراهم خواهد شد.

مرتضی اصغری ادامه داد: دراین شهرستان درخصوص استخر استادیوم که چند سالی است تعطیل بوده گفت با مشارکت بخش خصوصی تعمیرات وبازسازی اساسی دراین استخر انجام گرفته وبیش از یک میلیاردپانصد میلیون تومان هزینه شده وبزودی فعالیت خودرا شروع خواهد کرد .

ریس شورای ورزش شهرستان به راه اندازی سالن طبقاتی دراین شهرستان اشاره کردوگفت : سالن طبقاتی اداره ورزش وجوانان هم اکنون ۲۰٪ پیشرفت فیزیکی داشته وبرای امسال اعتبارات خوبی منظورشده که با اتمام این طرح ورزشی مشکلات تمامی هیت های ورزشی ازنظربرگزاری مسابقات استانی وکشوری واسکان دادن به ورزشکاران حل خواهد شد

ازادی معاون اداره کل ورزش وجوانان استان نیز شهرستان سلماس را ازنظر ورزشی وکسب عناوین ورزشی دراستان وکشوررا بی نظیر وازتوجه وعنایت فرماندار با مسئولین ورزش استان وشهرستان وایجاد امکانات ورزشی وپیگیری طرحهای نیمه تمام ورزشی قدردانی نمودند .

دراین جلسه اقای حبیب مظاهر اسمعیل پور بعنوان ریس جدید اداره ورزش وجوانان این شهرستان معرفی وازحمات حسن سلیمی رئیس قبلی قدردانی بعمل امد .