کشت پسته در سلماس در مسیر تبدیل به ظرفیتی بالقوه برای کشاورزی شهرستان

کشت پسته در سلماس در مسیر تبدیل به ظرفیتی بالقوه برای کشاورزی شهرستان
مدیر جهاد کشاورزی سلماس گفت: میزان برداشت محصول پسته در شهرستان سلماس نسبت به سال گذشته ۲ برابر افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ داود حاجی شاهولدی در گفت و گو با خبرنگاران گفت:  کاشت پسته در باغ های این شهرستان از سال ۱۳۹۰ در روستاهای خان تختی و میناس آغاز شده است و با توجه به وضعیت رشد درختان پسته به شوری نسبی خاک منطقه، کیفیت میوه های پسته در سال های گذشته خوب بوده و در ۱۳۰ هکتار از باغات این شهرستان درخت پسته کاشته شده است.

وی بیان کرد: با توجه به کم شدن آب چاهها و همچنین شور شدن آب و خاک منطقه، کاهش عملکرد محصولات کشاورزی، کاهش سطح درآمد روستاییان، مناسب بودن شرایط اقلیمی منطقه جهت کشت پسته و تحمل پذیری پسته نسبت به شوری نسبی آب و خاک، در جهت استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید با محوریت کارایی و راندمان آب، اجرای الگوی کشت مناسب، ایجاد فرصت شغلی مناسب و عدم مهاجرت روستائیان به شهر اقدام به ترویج و توسعه کشت این محصول در منطقه شده است.

شاهولدی با بیان اینکه میزان برداشت محصول پسته در شهرستان سلماس نسبت به سال گذشته ۲ برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از ۴ تُن پسته از باغهای پسته سلماس برداشت شود.

وی تصریح کرد: جهاد کشاورزی این شهرستان در همین راستا برای تشویق و ترغیب کشاورزان در مناطقی با خاک شور، اقداماتی انجام داده است که توزیع ۱۲ هزار و ۶۸۰ اصله نهال یارانه دار پسته بادامی از جمله آن هاست.

مدیر جهاد کشاورزی سلماس خاطرنشان کرد: تغییر الگوی کشت با رویکرد کاشت محصولات کم آب ‌بر از جمله گیاهان دارویی و محصولاتی همچون پسته یکی از اهداف و راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی است و امیدواریم با توسعه کشت این محصول در شهرستان قدمی در راستای توسعه کشاورزی و بهبود درآمد روستاییان  و نجات منطقه از کم آبی برداریم.