بازدید استاندار آذربایجان غربی از شرکت صنایع غذایی اطمینان سلماس

بازدید استاندار آذربایجان غربی از شرکت صنایع غذایی اطمینان سلماس
محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی از شرکت صنایع غذایی اطمینان سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی از شرکت صنایع غذایی اطمینان سلماس بازدید کرد.

🔹این شرکت در تولید و فرآوری انواع محصولات کشاوزی و تولید میوه خشک فعالیت می کند.