عید سعید مبعث

عید سعید مبعث
عید سعید مبعث حضرت رسول اکرم(س) پیامبر مهربانیها بر همه مسلمین بویژه شهروندان سلماسی مبارک باد.

عید سعید مبعث حضرت رسول اکرم(س) پیامبر مهربانیها بر همه مسلمین بویژه شهروندان سلماسی مبارک باد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس