دعوت برای حضور پرشکوه در نماز جمعه در شهرستان سلماس

دعوت برای حضور پرشکوه در نماز جمعه در شهرستان سلماس
سخنرانی سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس پیش از خطبه های نماز جمعه سلماس

سخنرانی سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس پیش از خطبه های نماز جمعه به مناسبت فرارسیدن هفته دولت در مورخ 1401/6/4 

*روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس*