بازدید سرزده سرپرست فرمانداری از اداره آب و فاضلاب سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ ‘کاظم غنی زاده’ سرپرست فرمانداری سلماس در ساعات اولیه امروز بصورت سرزده از بخش های مختلف اداره آب و فاضلاب بازدید و ضمن دیدار و خداقوت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی جهت حفظ سلامت کارکنان و کلیه مراجعان تاکید کرد.