حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه تلفنی 111 سامد

حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه تلفنی 111 سامد
با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن 111

🔺حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه تلفنی 111 سامد

‘محمدصادق معتمدیان’ استاندار آذربایجان غربی
 روز چهارشنبه
‌ 21 اردیبهشت ماه 1401
از ساعت 8:30  الی 10  
با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن 111  به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز استان خواهد بود.