بارش اولین برف پاییزی در سلماس

بارش اولین برف پاییزی در سلماس
اولین برف پاییزی در آخرین ماه این فصل باعث سفیدپوش شدن سلماس شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ از ساعات اولیه صبح امروز بارش برف درشهرستان سلماس آغاز و موجب خوشحالی مردم خصوصا کشاورزان شد.