بازدید فرماندار سلماس و ریس سازمان بسیج سازندگی کشور از یک واحد تولیدی

بازدید فرماندار  سلماس و ریس سازمان بسیج سازندگی کشور  از یک واحد تولیدی
فرماندار سلماس و ریس سازمان بسیج سازندگی کشور از یک واحد تولیدی در سلماس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس و ریس سازمان بسیج سازندگی کشور و هیئت همراه از صنایع غذایی اطمینان در شهرک صنعتی سلماس بازدید کردند.