افتتاح یک واحد تولید ماسک ولباس های محافظتی بیمارستانی درشهرستان سلماس

افتتاح یک واحد تولید ماسک ولباس های محافظتی بیمارستانی درشهرستان سلماس
باحضور اصغری فرماندار وجمعی از مسئولین ادارات یک واحد تولید ماسک ولباس های محافظتی بیمارستانی دراین شهرستان افتتاح وموردبهره برداری قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ باحضور اصغری فرماندار وجمعی از مسئولین ادارات سه واحد تولید ماسک ولباس های محافظتی بیمارستانی دراین شهرستان افتتاح وموردبهره برداری قرار گرفت .
دراین واحد ۳۰ نفر ازمربیان وهنرجویان عضوسازمان فنی حرفه ای فعالیت می نمایند
دراین واحد روزانه بیش از ۵۰۰۰ ماسک زیر نظر مرکز بهداشت وبا مجوز دانشگاه علوم پزشکی استان به داروخانه های استان وشهرستان توزیع میشود.
فرماندار این شهرستان ازتلاش ومشارکت بانوان درجهت مبارزه با ویروس منحوس کرونا تجلیل نمودند .