بازدید فرماندار از عملیات عمرانی شهرک گلخانه ای درشک سلماس

بازدید فرماندار از عملیات عمرانی شهرک گلخانه ای درشک سلماس
فرماندار از عملیات عمرانی شهرک گلخانه ای درشک سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس در بازدید از عملیات عمرانی شهرک گلخانه ای درشک سلماس گفت: اجرای طرح های گلخانه ای به علت بالا بودن میزان اشتغالزایی و پایین بودن مصرف انرژی و آب باید در اولویت بخش کشاورزی این شهرستان قرار بگیرد.

مرتضی اصغری اظهار کرد: شهرک گلخانه ای درشک این شهرستان با دارا بودن بیش از 50 هکتارمساحت ، تأسیاست زیربنایی بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 80 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و همچنین یک واحد گلخانه ای عملیات اجرایی خود را آغاز کرده و شهرک گلخانه ای درشک در اواسط ماه آینده افتتاح خواهد شد.