دکتر علیزاده وزیر راه و شهرسازی در سلماس

بازدید معاون وزیر از طرح های عمرانی سلماس

بازدید معاون وزیر از طرح های عمرانی سلماس
معاون وزیر راه درسفر یک روزه به شهرستان سلماس از بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی در دست احداث این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ علی اکبر عسگری فرماندار شهرستان سلماس در این بازدید از اطلاعاتی از طرح های عمرانی سلماس دردست احداث در سطح شهرستان ارائه کرد.

نماینده مردم سلماس در جریان بازدید معاون وزیر از بیمارستان بازدید معاون وزیر از طرح های عمرانی سلماس دردست احداث این شهرستان گفت: این شهرستان با داشتن یک بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی، جوابگوی جمعیت بالع بر ۲۰۰ هزار نفر این شهرستان نیست و بیمارستان در دست احداث سلماس، یکی از ظروریات این شهرستان است که باید به زودی مراحل احدث آن به اتمام رسد.

دکتر علیزاده در ادامه سفر به شهرستان سلماس از راه های مواصلاتی تازه شهر به طول ۸۳ کیلومتر بازدید کرد و نسبت به اتمام و تعریض و بهسازی این راه ها در آینده نزدیک قول مساعد داد.