بازدید سرپرست فرمانداری سلماس از نمایشگاه پوستر و نقاشی در خصوص مبارزه با مواد مخدر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید سرپرست فرمانداری سلماس از نمایشگاه پوستر و نقاشی در خصوص مبارزه با مواد مخدر در مقابل ساختمان شهرداری سلماس