دیدار مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس

دیدار مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس دیدار در دفتر فرمانداری دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ دیدار مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس