جلسه شورای ترافیک شهرستان سلماس در خصوص مسایل ترافیکی شهرستان با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه شورای ترافیک شهرستان سلماس در خصوص مسایل ترافیکی شهرستان با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندر و جمعی از روسای ادارات در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.