برگزاری جلسه شورای زکات درشهرستان سلماس

برگزاری جلسه شورای زکات درشهرستان سلماس
اولین جلسه شورای زکات با حضور اعضاء دردفتر امام جمعه این شهرستان تشکیل یافت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس در جلسه شورای زکات که  دردفتر امام جمعه این شهرستان  تشکیل یافت گفت:  دراین شهرستان اقدامات خوبی درجهت معرفی این فریضه الهی انجام گرفته ولی باید بیش ازاین به پرداخت زکات ورسیدگی به مشکلات فقرا توجه شود .
مرتضی اصغری گفت: پرداختن زکات وعمل کردن به ان همانند سایر واجبات دین بوده وهمه ما موظف میباشیم این فریضه را به بهترین شکل به مردم معرفی نمائیم .
حجت الاسلام طباطبایی امام جمعه این شهرستان نیز  گفت : زکات ازواجبات دین مقدس اسلام بوده وباید بیش ازاین درجامعه اسلامی مورد توجه قرارگرفته شود ووظیفه علماء دین وبزرگان درجهت تبلیغ زکات ضروری است
وی گفت : پرداخت زکات دارای اثرات مثبت فردی واجتماعی بوده وباعث برکت برای مسلمانان وبهترین راه حل ازبین بردن فقر درجامعه است
ریس کمیته امداد سلماس به راه اندازی ۷۸ مورد شورای زکات درروستاها هم اشاره وبیان داشت امسال دراکثر روستاهای این شهرستان شورای زکات تشکیل خواهد یافت .