موفقیت شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس در کسب رتبه برتر استانی درسال 1400

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ موفقیت شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس در کسب رتبه برتر استانی درسال 1400


مدیر آموزش و پرورش سلماس گفت: فعالیت ها و عملکرد شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس حائز رتبه برتر آذربایجان غربی در بین مناطق 24گانه استان در طول سال 1400 گردید.
ایرج افراسیابی در گفت و گو با روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش سلماس با اعلام این خبر گفت: به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گیری ازکلیه منابع و امکانات، جهت تأسیس، توسعه و تجهیز‌فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش ‌تشکیل می‌گردد.

افراسیابی بیان کرد: امروزه سازوکار شوراهای آموزش وپرورش و مطالب قابل طرح در جلسات آن منطبق بر مهم ترین مسائل روز تعلیم وتربیت است و شورای آموزش‌و پرورش به دنبال تحقق اهداف سند تحول و تعالی تعلیم و تربیت، توسعه و ترویج مشارکت‌های مردمی، نظارت همگانی بر امور مدارس وتشکیلات اداری، توجه به رسانه ها و سمن‌ها و نهادها، بسط عدالت آموزشی آموزش های خانواده، براساس ساحت های 6 گانه سندتحول بنیادین و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، شایسته سالاری، تمرکززدایی، پویایی، جذب نخبگان و توسعه توسعه پایدار است.  وی با بیان عملکرد شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس در طول سال 1400، افزود: با عنایت خداوند متعال و تلاش ها و پشتیبانی همه جانبه مسئولین شهرستان و اعضای این شورای مهم راهبردی در تحقق به مصوبات این شورا، فعالیت ها و عملکرد شورای آموزش و پرورش سلماس حائز رتبه برتر آذربایجان غربی در بین مناطق 24گانه استان گردیده و شهرستان سلماسبه ارزیابی های کشوری راه یافته است.  مدیر آموزش و پرورش سلماس تصریح کرد: از اهم معیارهای ارزیابی شوراهای آموزش و پرورش برگزاری منظم و به موقع جلسات، تصویب مصوبات اساسی و کاربردی در جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش ، حضور فعال اعضای در جلسات و استفاده حداکثری از ظرفیت های اعضای شورا در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش منطقه می باشد.  افراسیابی با قدردانی از همت و تلاش همه مسئولین عضو شورای آموزش و پرورش سلماس مخصوصا امام جمعه و فرماندار شهرستان در کمک به پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: در دنیای کنونی که آموزش ها و ماموریت های محوله به نظام تعلیم و تربیت برای پرورش انسان های متعالی در جامعه حالت چندبعدی و مشارکتی به خود گرفته است، قطعا با کمکها و پشتیبانی های بیش از پیش مسئولین شهرستان در حوزه های مختلف خواهیم توانست گام های بلندتری در جهت تربیت متعالی دانش آموزان عزیزمان و تقویت زیرساخت های آموزش و پرورش در سلماس برداریم.  گفتنی است به جهت کسب رتبه برتر استانی ، لوح تقدیری از طرف معاونت محترم وزیر آموزش و پرورش به اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان ارسال و تقدیم شد.