فرماندار سلماس خبر داد:

استادیوم پنج هزار نفری سلماس نیمسال اول سال جاری به بهره برداری می رسد(گزارش دارد)

استادیوم پنج هزار نفری سلماس نیمسال اول سال جاری به بهره برداری می رسد(گزارش دارد)
فرماندار سلماس در بازدید از استادیوم گفت: استادیوم پنج هزار نفری سلماس نیمسال اول سال جاری به بهره برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با ادامه روند فعلی عملیات ساخت استادیوم پنج هزار نفری  شهرستان سلماس ، پیش بینی می شود این طرح با پیشرفت 98 درصدی نیمسال اول سالجاری به بهره برداری برسد.

استادیوم 5 هزار نفری سلماس جزو فضاهای ورزشی در حال ساخت بوده که عملیات اجرایی آن در 5 هزار متر مربع از اوایل سال 88 آغاز شده است.

تاکنون برای اجرای آن 185 میلیاردریال هزینه شده که استادیوم در 7 کیلومتری سلماس وشامل زمین چمن استاندارد،پیست دوومیدانی وسیستم روشنایی برای بازیهای شبانه می باشد.

با اتمام استادیوم پنج هزار نفری سلماس مساحت فضاهای ورزشی در این شهرستان از 38 سانتی مترمربع به 88 سانتی متر مربع به ازای هر نفر افزایش می یابد .

گفتنی است 4300 ورزشکار سازمان یافته در 30 هیات ورزشی آقایان و بانوان در سلماس فعالیت می کنند.