دیدار و ملاقات عمومی سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس با اقشار مختلف مردم شریف شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ دیدار و ملاقات عمومی سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس با اقشار مختلف مردم شریف شهرستان در راستای راهنمایی و حل مشکلات مردمی در محل فرمانداری.