مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشوراوعزاداری اداره آموزش وپرورش شهرستان سلماس

مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشوراوعزاداری اداره آموزش وپرورش شهرستان سلماس
باحضور امام جمعه،فرماندار،شهردار ،اعضای شورای اداری وتامین ،رئیس ،معاونین و کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان سلماس مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشوراوعزاداری برگزار گردید.

   به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشوراوعزاداری بمناسبت سالروز شهادت زهرای 3 ساله،حضرت رقیه (س) باحضور امام جمعه،فرماندار،شهردار ،اعضای شورای اداری وتامین ،رئیس ،معاونین و کارکنان اداره آموزش وپرورش  صبح روز پنجشنبه درمحل نماز خانه مدیریت آموزش وپرورش شهرستان سلماس برگزار گردید.