آغاز فعالیت آموزشی مدارس شهرستان سلماس بصورت حضوری همزمان باسراسرکشور

آغاز فعالیت آموزشی مدارس شهرستان سلماس بصورت حضوری همزمان باسراسرکشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ آغاز فعالیت آموزشی مدارس سلماس بصورت حضوری همزمان باسراسرکشور

‘ایرج افراسیابی’مدیر آموزش و پرورش سلماس:  

🔻فعالیت حضوری مدارس باقوت و تمهید مقدمات لازم از 14فروردین درتمام مدارس شهرستان اعم ازشهری و روستایی آغازشده و حضور غیاب دانش آموزان و همچنین عوامل آموزشی واجرایی مدارس روزانه بطورمرتب و مستمر انجام وباهرگونه غیبت غیرموجه برابر مقررات و آیین نامه اجرایی مدارس برخورد خواهد شد.

🔻هیچ قید وشرطی درخصوص واکسیناسیون دانش آموزان برای حضور درمدرسه نیست و تشویق مقتضی برای تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان توسط مراقبین سلامت و مدیران مدارس انجام می گردد اما واکسیناسیون عوامل آموزشی و اجرایی مدارس الزامی است.

🔻جلسات مربوط به توجیه مدیران مدارس برای شروعی نظام مند برگزار شده و مدارس ازامروز یکشنبه 14فروردین بافضایی سالم‌ و امن پذیرای دانش‌ آموزان هستند.

🔻تعامل اولیا بامدارس جزو ضروریات امروز برای رعایت پروتکلهای بهداشتی و کمک به استمرار آموزش حضوری میباشد.

🔻اولیا به فرزندان خود توصیه اکید کنند تاضمن رعایت فاصله، ازماسک حتما استفاده کنند و برای کمک به جبران عقب افتادگی های آموزشی همکاری لازم رابه عمل بیاورند