دیدار نمایندگان کارگران با سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ دیدار نمایندگان کارگران، کارفرمایان و تنی چند از روسای ادارات با سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس به مناسبت هفته کار و کارگر در محل سالن جلسه فرمانداری