با حضور معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی؛

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان سلماس

برگزاری جلسه شورای هماهنگی  ترافیک شهرستان سلماس
با حضور معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی، جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ "دکتررحمانی" معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی شامگاه روز گذشته در سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری شهرستان سلماس دراین جلسه گفت: لازمه کاهش ترافیک وکاهش تصادفات برگزاری جلسات فرهنگ سازی واموزش بوده وباید بعنوان یک اصل درکاهش تصادفات وتلفات انسانی مورد توجه دست اندرکاران امرقرارگیرد.
"مرتضی اصغری" فرماندارسلماس نیز گفت سهم انسان وجاده وماشین سه عنصر اصلی حمل نقل بوده که سهم انسان بیش از 70% است که بایستی بطورجدی موردتوجه قرارگیرد
"سرهنگ حسین زاده" فرمانده پلیس راه استان هم دراین جلسه ضمن تاکید بر فرهنگ سازی درخصوص احترام به قانون ومقررات رانندگی گفت: 70% تصادفات ناشی از خطای انسانی بوده وباید اموزش فرهنگ ترافیک درجامعه پیاده شود
وی با توجه به فرارسیدن فصل زمستان ازمسافرین خواست درفصل زمستان درموقع رانندگی با امکانات کامل درجاده رانندگی وبه قوانین احترام بگذارند.
قهرمان نصیری هم دراین جلسه گفت اقدامات اولیه جهت احداث پارک ترافیک دراین شهرستان انجام گرفته است که بمنظور افزایش اگاهی واموزش عموم شهروندان موثرخواهد بود.
گفتنی است دراین جلسه اجرای مصوبات شورای ترافیک با بازنگری دروضعیت یکطرفه ودوطرفه کردن خیابانها وبافت مرکزی شهر ایجاد سرعتگاه جهت کاهش تصادفات وایجاد جدا کننده های ترافیکی جهت روانسازی جریان ترافیک مورد بررسی وتصمیمات گرفته شد.