بازدید فرماندار از چند واحد تولیدی شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مرتضی اصغری به همراه تعدادی از روسای ادارات شهرستان در بازدید ۵ ساعته از تعدادی از واحد های تولیدی و صنعتی فعال و نیمه راکد شهرستان راهکارهای رفع موانع تولید این واحد ها را بررسی کرد.