بازدید نماینده ویژه ریس جمهور از اورژانس بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید نماینده ویژه ریس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیئت همراه از اورژانس بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس