مراسم نور افشانی جشن انقلاب در سلماس

مراسم نور افشانی جشن انقلاب
روز پنجشنبه 21 بهمن
ساعت 21 شب
میدان توحید سلماس

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس