جلسه کمیته مسکن محرومین درشهرستان سلماس برگزارشد

جلسه کمیته مسکن محرومین درشهرستان سلماس برگزارشد
جلسه کمیته مسکن محرومین درشهرستان سلماس با حضور فرماندار و امام جمعه سلماس برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ حجت الاسلام طباطبایی امام جمعه شهرستان سلماس دراین جلسه گفت : دراموزهای دینی ما رسیدگی به زندگی وامرارمعاش نیازمندان ومحرومان جامعه تاکید بسیاری شده وازبهترین اعمال وکارها خدمت به محرومان ونیازمندان میباشد وبه همت خیرین اقدامات خوبی دراین راستا دراین شهرستان انجام گرفته است
 فرماندار این شهرستان نیز گفت : دراین شهرستان درسال گذشته ۲۰ واحد مسکن برای معلولین و۳۴ واحد مسکن مددجویی برای افرادتحت پوشش کمیته امداد با مشارکت خیرین احداث وتحویل داده شده است .
مرتضی اصغری به مشارکت خیرخواهانه خیرین با نهادهای خدماتی اشاره کردویاداورشد کمیته امداد این شهرستان دریکسال توانسته با همکاری خیرین ۲۶۰ واحد مسکن مددجویی را با اعتبار بالغ بر پنج میلیاردریال تعمیر وبازسازی نماید .
اصغری درخاتمه ضمن انتقاد از روند مقاوم سازی مساکن روستایی گفت : دراین شهرستان تاکنون ۵۴۰۰ واحد مسکونی درروستاها مقاوم سازی شده که دراین شهرستان بیش از بیست هزار واحد مساکن روستایی وجوددارد که تنها ۲۵٪ ازمساکن روستایی دراین شهرستان مقاوم سازی شده است که امسال باید تلاش بیشتری با همکاری بخشداران ودهیاران درروستاها انجام گیرد .