بازدید فرماندار سلماس از چند واحد تولیدی

بازدید فرماندار سلماس از چند واحد تولیدی
فرماندار شهرستان سلماس به منظور بررسی و پیگری مسائل و مشکلات از چند واحد تولیدی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مرتضی اصغری به همراه تنی چند از روسای ادارات شهرستان از واحدهای تولیدی درب و مبلمان، کنسانتره دامی، تولید پرورش قارچ بازدید نمودند
فرماندار سلماس در بازدید از این واحدها بر تلاش برای رفع مسائل و مشکلات بخش صنایع این شهرستان تأکید کرد.
مرتضی اصغری با بیان اینکه در این بازدیدها مشکلات صنایع و تولیدکنندگان به دقت بررسی میشود.
افزود:در این بازدیدها راهکارهای توسعه صنعتی شهرستان و یا علل رکود یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل و همچنین بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط در دستور کار قرار میگیرد.
وی افزود ازاغاز فرایند اعطای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی وفراگیر ملی درشهرستان سلماس بیست پنج میلیارد تومان برای 304 طرح پرداخت شده که برای 1194 نفر بصورت مستقیم ایجاد اشتغال شده است و
امسال درسال رونق تولید درشهرستان سلماس 8 واحد تولیدی صنعتی راکد وتعطیل دوباره به چرخه تولید وبیش از 200 نفر دراین واحدها اشتغال بکارشدند.