بازدید معاون فرماندار از مسابقات ورزشی جامعه معلولین و جانبازان شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سلماس از مسابقات ورزشی جامعه معلولین و جانبازان شهرستان و اردوی استعداد یابی مسابقات استانی معلولین در سلماس