برگزاری جلسه توسعه شهرک گلخانه ای درشک شهرستان سلماس

برگزاری جلسه توسعه شهرک گلخانه ای درشک شهرستان سلماس
جلسه توسعه شهرک گلخانه ای درشک شهرستان سلماس با حضور مدیر شرکت شهرک های کشاورزی آذربایجان غربی فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه توسعه شهرک گلخانه ای درشک شهرستان سلماس پیش از ظهر امروز با حضور مدیر شرکت شهرک های کشاورزی آذربایجان غربی فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان سلماس در خصوص توسعه، مسایل و مشکلات شهرک کشاورزی برگزار و تصمیم گیری شد.

"مرتضی اصغری" فرماندار شهرستان سلماس در این جلسه با شاره به ویژگی های این شهرک اظهار کرد: شهرک گلخانه ای درشک این شهرستان با دارا بودن بیش از 50 هکتارمساحت ، تأسیاست زیربنایی بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 80 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و همچنین برای توسعه فاز دوم این شهرک کارهای مطالعاتی آن آغاز شده است.