بازدید از طرح های اشتغالزایی کمیته امداد شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ سرپرست فرمانداری سلماس به همراه بخشدار بخش مرکزی سلماس و مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس از طرح های اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد در روستاهای کانیان و شکریازی بازدید کردند .