محل استقرار میز ارتباطات مردمی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ آدرس محل استقرار میز ارتباطات مردمی، نمایندگان تام الاختیار دستگاەهای اجرایی در استان آذربایجان غربی / زمان روزهای پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401 لغایت جمعە 30 اردیبهشت 1401