بازدید سرزده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سلماس از اداره گاز شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید سرزده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سلماس از  اداره گاز شهرستان