عزم جدی برای ریشه کنی کرونا ازاول اذر درشهرستان سلماس

عزم جدی برای ریشه کنی کرونا ازاول اذر درشهرستان سلماس
درشهرستان سلماس عزم جدی برای ریشه کنی کرونا ازاول اذر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ همزمان با سراسرکشور ازاول اذر طرح جدید محدویت مقابله با کرونا درشهرهای کشور اجرایی خواهد شد.

شهرستان سلماس بعنوان یکی ازشهرهای قرمز ازنظر ابتلا به بیماری کرونا که تاکنون بیش از ۶۵۰۰ نفرمبتلا ومتاسفانه ۱۳۰ نفر فوتی داشته است .

درهمین راستا ستاد مقابله با کرونا درچند روزگذشته جلساتی برای هماهنگی دستگاهها درجهت اجرای هرچه بهتر محدودیت های کرونایی برگزارکرده است .

با رعایت پروتکل های بهداشتی وعدم خروج غیرضروری ازمنزل به خودوکادردرمان کمک کنیم.