با حضور فرماندار شهرستان سلماس؛

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس
جلسه شورای آکوزش و پرورش شهرستان سلماس با حضور فرماندار شهرستان سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ حسین خیرجویی عصر روز گذشته در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس در سالن جلسه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سلماس اظهار داشت : یکی از اساسی‌ترین حقوق هر انسان، بالاخص در سنین متعارف ابتدایی حق تعلیم و تربیت و آموزش و یادگیری است. از آنجا که برخی از موانع فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و... مانع از حصول این حق و وصول به یکی از اهداف مهم نظام مقدس تعلیم و تربیت است .

مدیر آموزش و پرورش سلماس افزود : در این راستا و در موضوع کودکان لازم ‌التعلیم و بازمانده از تحصیل آسیب‌پذیری دختران به دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه شهری و روستایی شهرستان بیش از پیش بوده و به عنوان یک مشکل جدی آموزشی و پرورشی که به علت‌های مختلف چون : ازدواج زودهنگام و اجباری، تعصبات قومی و فرهنگی ، استفاده از نیروی کار، مخالفت والدین با ادامه تحصیل فرزندان، عدم تمکن مالی و... قابل طرح و بحث است.

فرماندار سلماس در ادامه جلسه اظهار داشت :  با بررسی‌های انجام شده ، راهکارهایی  همچون (آموزش غیرحضوری - آموزش مبتنی بر تلویزیون- آموزش نیمه‌حضوری - آموزش دانش‌آموز به دانش‌آموز - آموزش دانش‌آموز در روستا مرکزی - آموزش دانش‌آموزان در خوابگاه مرکزی- آموزش دانش‌آموزان با آموزگار روستای همجوار - آموزش دانش‌آموزان با آموزگار سیار - آموزش دانش‌آموزان در خوابگاه جوار مراکز شبانه‌روزی ) به منظور جذب کودکان در سن مدرسه در دوره ابتدایی، بالاخص دانش‌آموزان دختر و به ویژه کودکانی که در حاشیه شهرها و نقاط محروم و روستایی قرار دارند اعلام می‌گردد .

مرتضی اصغری تصریح نمود :  امید است با طرح موضوع در شورای برنامه‌ریزی و کارگروه‌های تخصصی جذب کودکان و افزایش پوشش تحصیلی دوره ابتدایی و عملیاتی و کاربردی نمودن پیشنهادات و راهکارها با شرایط و مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بالاخص بوم‌شناسی منطقه‌ای و جامعه‌شناسی روستایی و مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری با نهادهای فرهنگی و آموزشی و افراد خیراندیش در حوزه آموزش و پرورش، متناسب‌ترین راهکارها را انتخاب نموده؛ به گونه‌ای که هیچ کودک در سن مدرسه ابتدایی  بالاخص دختران  پایه ششم از تحصیل باز نمانند  .