جلسه کمیته مسکن شهرستان سلماس

برگزاری جلسه کمیته مسکن شهرستان سلماس با محوریت زمین و مسکن شهرستان با حضور سرپرست فرمانداری سلماس و معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری سلماس  در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری.