فرماندار از ایستگاه محدودیت‌های شدید کرونایی

فرماندار  از ایستگاه محدودیت‌های شدید کرونایی
فرماندار به همراه امام جمعه و فرمانده انتظامی شهرستان سلماس از ایستگاه محدودیت‌های شدید کرونایی در ورودی های شهر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار به همراه امام جمعه و فرمانده انتظامی شهرستان سلماس از ایستگاه محدودیت‌های شدید کرونایی در ورودی های شهر سلماس بازدید کر.

شایان ذکر است 🔹 از روز یک آذر به مدت ۱۴ روز تردد به شهرهای قرمز یک میلیون تومان جریمه در هر ۲۴ ساعت دارد.
                    🔹در شهرهای قرمز تردد خودرو از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح ممنوع است و همه مشاغل به جز مشاغل گروه یک تعطیل خواهند بود.
                    🔹تست مثبت‌ها در صورت عدم رعایت قرنطینه ۲۰۰ هزار تومان جریمه می‎شوند.
                    🔹 بر اساس اعلام وزارت بهداشت، سلماس یکی از شهرهای قرمز می باشد.