برگزاری جلسه مدیریت شهری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛با حضور جمعی از مدیران شهرستان سلماس در سالن جلسات فرمانداری شهرستان سلماس و به مدیریت جلسه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری در مورد دفع پسماند کشتارگاه و وضعیت سگهای بلاصاحب تصمیمات لازم اتخاذ گردید.