ویژه برنامه استقبال از خادمان و پرچم حرم امام رضا(ع) در شهرستان سلماس

ویژه برنامه استقبال  از خادمان و پرچم حرم امام رضا(ع) در شهرستان سلماس
ویژه برنامه استقبال پرشور مردم مهمان نواز شهرستان سلماس از خادمان و پرچم حرم امام رضا(ع)

ویژه برنامه استقبال پرشور مردم مهمان نواز شهرستان سلماس از خادمان و پرچم حرم امام رضا(ع)

برنامه فردا روز پنج شنبه 19 خرداد بشرح ذیل می باشد:

1- ساعت 10 صبح حضور در یادمان شهدا واقع در مقابل شهربازی، جهت استقبال از خادمان و پرچم حرم مطهر

3- ساعت 10:15 صبح مراسم دیدار مردمی در مزار شهدای سلماس

4- حضور در بیمارستان؛ بمدت 20 دقیقه

5- حضور در حوزه علمیه در جوار شهدای گمنام؛ بمدت 20 دقیقه

6- حضور در تازه شهر و امامزاده اسحاق و دیدار مردمی

7- دیدار خانواده های شهدا و جانبازان

" روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس "