گفتگو ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس

گفتگو ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس
ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی با سرپرست فرمانداری سلماس در محل دفتر فرماندار دیدار و در خصوص مسایل و مشکلات ساختمان دانشگاه پیام نور شهرستان گفتگو کرد.