فرماندار در اولین جلسه ستاد انتخابات این شهرستان گفت:

همه دست اندرکاران ستاد انتخابات شهرستان باید اصل بی طرفی را رعایت و مّر قانون را سرلوحه خود قرار دهند.

همه دست اندرکاران ستاد انتخابات شهرستان باید اصل بی طرفی را رعایت و مّر قانون را سرلوحه خود قرار دهند.
فرماندار سلماس با اشاره به رعایت بی طرفی کلیه افراد دخیل در انتخابات گفت: رعایت اصول محرمانه، امانت داری، اجرای مر قانون، پرهیز از هرگونه دخالت و عمل به وظایف قانونی در سرلوحه ستاد انتخابات شهرستان می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس در اولین جلسه ستاد انتخابات شهرستان در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری این شهرستان با یادآوری اهمیت و جایگاه رای و نظر مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که از رای و نظر مردم حفاظت و با همکاری مردم انتخاباتی پرشور برگزار کنیم.
مرتضی اصغری بر لزوم رعایت اصل بی طرفی از سوی همه دست اندرکاران تاکید کرد و افزود: شرعاً و قانوناً دست اندر کاران امر انتخابات نباید از هیچ کاندیدایی حمایت کنند.
وی در ادامه بر رعایت قانون و پرهیز از هرگونه دخالت و رعایت بی طرفی کامل و عمل به وظایف قانونی تاکید کرد.
فرماندار سلماس  با تاکید بر استمرار جلسات ستاد انتخابات، روسای کمیته ها و اعضای ستاد انتخابات را به پیگیری جدی و هماهنگی و همکاری کامل با جانشین و دبیر ستاد انتخابات توصیه نمود.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان سلماس یادآور شد: احصاء نقاط ضعف و قوت انتخابات های گذشته می تواند در برگزاری انتخابات بی نقص در آینده کمک شایانی نماید.
اصغری از روسای کمیته های ستاد انتخابات شهرستان خواست دو اصل محرمانگی و اجرای مّر قانون را مدنظر داشته باشند و امانتداری و رعایت اصل بی طرفی را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
گفتنی است در پایان جلسه روسای کمیته های تخصصی و اعضای ستاد انتخابات شهرستان مشخص و احکام خود را دریافت کردند.