جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر مقام عالی استاندر شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر مقام عالی استان با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و بخشداران، روسای شورای اسلامی  روستاهای تابعه بخش مرکزی و کوهسار در راستای تامین زمین جهت احداث چمن مصنوعی ورزشی در محل سالن جلسه فرمانداری