با حضور فرماندار سلماس

راه اندازی کارخانه تولید قطعات بتنی درشهرستان سلماس

راه اندازی کارخانه تولید قطعات بتنی درشهرستان سلماس
با حضور جمعی از مسئولین ادارات این شهرستان کارخانه تولید قطعات بتنی موردبهره برداری قرار گرفت .


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات این شهرستان کارخانه تولید قطعات بتنی موردبهره برداری قرار گرفت .


این واحد تولیدی درسه هکتارزمین در روستای صدقیان و با میزان سرمایه گذاری ۲۵ میلیاردریال توسط بخش خصوصی انواع کفپوش ، جدول ، وابرو دررنگها وابعاد مختلف را تولید خواهدکرد .

دراین واحد تولیدی برای بیست نفر بصورت مستقیم ایجاد اشتغال شده است .